NATJEČAJ ZA PLAĆENU STRUČNU PRAKSU

 

Kada?

Natječaj je otvoren od 27.01.2020. te traje do 19.02.2020. uključivo.

 

Tko se može prijaviti?

Na Natječaj se mogu prijaviti studenti sa: Sveučilišta u Osijeku, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Zagrebu i Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Pravo prijave na Natječaj imaju redovni i izvanredni studenti sveučilišnog ili stručnog studija i to na sljedećim razinama: preddiplomski, diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski ili poslijediplomski koji do prijave na Natječaj nisu napunili 30 godina starosti te zadovoljavaju ​jedan od dva​ uvjeta:

 

Što ti treba?

Poželjno je da predana dokumentacija bude na engleskom jeziku.

 

 

Imate pitanja?

Zagreb zagreb-outgoing@iaeste.hr

Split split-outgoing@iaeste.hr

Rijeka rijeka-outgoing@iaeste.hr

Osijek osijek-exchange@iaeste.hr