Ovdje se nalaze nekoliko učestalo ponavljanih pitanja. Molimo da sva ostala pitanja postavite mailom i mi ćemo vam u što kraćem roku odgovoriti na njih! Hvala!

1. Po kojem se principu biraju oni studenti koji će zaista otići na razmjenu studenata?

Po završetku natječaja radi se rang-lista studenata po fakultetima i smjerovima. Bodove donosi prosjek ocjena na studiju, znanje stranog jezika, godina studija, sveučilišne nagrade, je li student već bio na stručnoj praksi posredstvom IAESTE-a, te rad u IAESTE-u. Studenti sa vrha rang-liste imaju pravo prvog izbora pri dodjeli praksi. Naravno, poslodavac u inozemstvu ima zadnju riječ te na temelju nominacije studenta odlučuje hoće li student biti primljen na praksu.

2. Ima li veze pad godine?

Pad godine nema nikakve veze; u obzir se uzima samo godina studija. Ukoliko student ponavlja npr. četvrtu godinu, tretira se kao student redovno upisan u četvrtu godinu.

3. Od koje godine faksa se može na praksu?

Na natječaj se mogu prijaviti studenti nakon završene dvije godine studija, dakle od treće godine studija ili studenti koji imaju minimalno 105 ostvarenih ECTS–a.

4. Na koliki vremenski period se odlazi?

Trajanje prakse definira poslodavac, i to može biti bilo koji period, od 6 tjedana do godinu dana. Ipak, najčešće su prakse u trajanju dva do tri mjeseca.

5. Je li svake godine natječaj u isto vrijeme i je li više puta na godinu?

Natječaj se provodi jednom godišnje.

6. Bira li se zemlja koja je u interesu pojedinog studenta ili se bira između ponuđenih, ili nešto treće?

Pri razmjeni praksi nastoje se dobiti zemlje koje su u interesima studenata, međutim to nije uvijek moguće. Za neke zemlje je veliki interes pa ne možemo dobiti baš sve što bi htjeli. Isto tako, ovisi koje struke pojedina zemlja može ponuditi.

7. Je li potrebno znati jezik zemlje u koju se ide?

Znanje jezika zemlje u koju se ide nije nužno uvjet. U principu, većina ponuđenih praksi zahtijevaju znanje engleskog jezika, međutim u nekim zemljama (npr. Njemačka, Španjolska) zna se tražiti znanje jezika dotične zemlje.

8. Treba li imati vizu za odlazak na praksu?

To ovisi o viznom režimu pojedine zemlje.

9. Mogu li na razmjenu studenata ići studenti zadnje godine ili 9. semestra?

Da, potrebno je da kandidat ima status studenta u trenutku prijave na natječaj. Neke zemlje kao što su Njemačka, Češka, Australija, Brazil, Švicarska i Japan zahtjevaju od praktikanata status studenta kroz cijeli period trajanja prakse.

10. Koliko mjesta za prakse u inozemstvu se u prosjeku dijeli u Hrvatskoj svake godine?

Ta brojka ovisi o broju prikupljenih praksi u Hrvatskoj. Zadnjih nekoliko godina to iznosi oko 60 praksi u cijeloj državi.

11. Ako znam tri jezika, moram li dokazivati sva tri?

Na natječaju za dobivanje stručne prakse boduje se samo jedan strani jezik, međutim strana država može tražiti i znanje dodatnih jezika, koje je u nekim slučajevima (npr. Njemačka) potrebno dokazivati.

12. Je li potrebna potvrda o znanju stranog jezika?

Da, potrebna je potvrda, pri čemu priznajemo ESOL, TOEFL, ..., ocjene stranog jezika s fakulteta. Ukoliko ne posjedujete potvrdu, provjera znanja engleskog jezika biti će organizirana od strane IAESTE-a po pristupačnoj cijeni, o kojoj ćete kao i o terminu i mjestu održavanja biti naknadno obaviješteni. (Napomena: Svjedodžbu iz srednje škole ne prihvaćamo kao valjanu potvrdu.)

13. Koliki postotak prijavljenih ljudi dobije praksu u inozemstvu?

Na Zagrebačkom sveučilištu, praksu dobije oko 30-40% prijavljenih kandidata, a slično vrijedi i za ostala Sveučilišta.

14. Tko snosi troškove odlaska studenta na praksu (karta, viza, takse, prijevoz u državi gdje se radi, itd.)?

Troškove odlaska na praksu snosi sam student. U nekim slučajevima, IAESTE odbor države u koju se odlazi omogućava besplatno izdavanje vize. Sve troškove tokom obavljanja prakse također snosi sam student jer je za svoj rad plaćen.

15. Gdje su smješteni studenti dok su na praksi?

Kod ovog pitanja ne postoji pravilo. U nekim zemljama studenti su smješteni u studentske domove, negdje su u obiteljima, negdje su u iznajmljenom privatnom smještaju. U velikoj većini zemalja IAESTE odbor pronalazi smještaj za praktikante.

16. Može li netko umjesto mene predati moje papire potrebne za natječaj?

Da, ali dokumentaciju možete dostaviti i mailom.

17. Jesu li za natječaj potrebne preporuke profesora?

Ne, preporuke profesora nisu potrebne. Potrebno je donijeti prijepis ocjena cijelokupnog studija sa studomata (studenti diplomskih studija mogu donijeti kopiju svoje preddiplomske svjedodžbe), potvrda o znanju stranog jezika (kopija ocjene iz indeksa se također priznaje), potvrda o upisu s upisanom tekućom akademskom godinom studija, kopiju rektorove, dekanove ili stručne nagrade ukoliko je osvojena tijekom studiranja, te kopiju uplatnice (75 kn) uplaćene na IAESTE-ov račun.

18. Mogu li se izvanredni studenti prijaviti na natječaj?

Da, moguća je prijava i izvanrednih studenata.

19. Ukoliko studiram na dva fakulteta, mogu li se prijaviti za praksu na oba?

Ne, praksu je moguće prijaviti samo za jedan faklutet.

20. Je li moguće da moj/a prijatelj/ica, dečko/cura i ja idemo zajedno na praksu?

Praksu dobiva jedna osoba i rijetko se dobiva više od jedne prakse na istom fakultetu za RH.

21. Računa li se pohvala vijeća kao stručna nagrada?

Ne, pohvala se ne računa kao stručna nagrada.